uždengimas

uždengimas
uždengìmas sm. (2) 1.1 uždengti 1: Kaipgi bus [krosnis] be uždengìmo Rz. 2.1 uždengti 3: Jam stogas kaštavo su uždengimù du šimtus Pc. 3. uždangalas: Visą uždengìmą nuo bijūnų vėjas nunešė Rdm. 4. slaptuma, neregimybė: Ir tėvas tavas, kursai regi uždengimè, ataduos tau DP151. \ dengimas; apdengimas; atidengimas; nudengimas; padengimas; perdengimas; pradengimas; pridengimas; uždengimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • uždengimas — uždengi̇̀mas dkt. Kiek kainãvo naũjo stógo uždengi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdengimas — apdengìmas sm. (2) → 1 apdengti: 1. Prastas apdengìmas, kad šieną sulìjo Rdm. ║ refl.: Akių apsidengimas (apakimas) N. 2. Daug atsieis stogo apdengìmas Kt. | refl.: Per vienus metus visų triobų pasistatymas ir apsidengìmas tai nebaika Gs. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidengimas — atidengìmas sm. (2) 1. SD211, R34 → 1 atidengti 1: Veido atidengimas naudingas tik gražioms moterims Šlč. | Atidengimas paminklo rš. 2. → 1 atidengti 4: Kiekviename mokymo tarpsnyje vienos ar kitos sąvokos esmės atidengimo gilumas skirtingas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • danga — dangà sf. (4), danga (1) Kt, Mrj, Klvr 1. sing. col. apdaras, drabužis: Dañgą audžiau Ėr. Atarėža linų pasisėta dėl dangõs Dbk. Dangõs reik, o linų nėr Ps. Man vienai visos šeimynos dangà Š. Namudės dangà Kp. Dirbdamys duoną sau ir dangą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangtis — 1 dañgtis sm. (2) K; R 1. B uždengimas, uždangalas, viršus: Su dangčiu uždengti puodą, kubilą, sagoną J. Puodo dangtis suskilo Dkš. Katilui mažas dangtis, visas vanduo išgaruos Žg. Katė nustūmė dañgtį ir apžagė pieną Grš. Ežes su tabokų rasodnu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • denga — dengà sf. (4) 1. R98, B, [K] užtiesalas, patiesalas, uždanga. 2. apdanga, uždengimas: Pasterblėj yra pradžia dengõs stogo J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dengimas — dengìmas sm. (2) K 1. → 1 dengti 1: Koks buvo tas tavo dengìmas, kad visi daigai nušalo Vvr. Kam dar tavo dengìmas, jeigu neprislėgei, – vis tiek vėjas nuneš Rdm. 2. Dglš → 1 dengti 3: Kokis tę jo dengìmas, kad dar nemoka! Rdm. Nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keliadangtis — sm. kelio (kojos) dangtis, uždengimas: Ir keliadangčius varinius turėjo ant blauzdų Ba1Kar17,6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudengimas — nudengìmas sm. (2); Sut → 1 nudengti 1. dengimas; apdengimas; atidengimas; nudengimas; padengimas; perdengimas; pradengimas; pridengimas; uždengimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padengimas — padengìmas sm. (2) 1. → 1 padengti 1: Padengimas, apgrindimas lentomis sienų SD56. ║ aptraukimas: Difuzinis padengimo principas rš. Paviršiaus padengimas dažų, lako sluoksniu rš. 2. → 1 padengti 4: Banknotų padengimas auksu rš. 3. užstojimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”